Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Vila zahájila provoz

IMG_0475

Vypadalo to, že někdejší chlouba Bíliny ve Skleničkově ulici Schmettanova vila zůstane jen v paměti bílinských obyvatel. Jenže do příběhu starostovy vily, jak se stavbě přezdívalo a pozdějšího Domu dětí a mládeže vstoupil Klub přátel Josefa Masopusta. Tomu se díky evropským dotacím podařilo skvostnou památku zachránit a 26. listopadu ji slavnostně otevřít a to stylově výstřelem z historického děla.

„Když si vezmeme, v jakém stavu vila byla v posledních letech, tak kdo ji vidí po nějaké době, tak musí uznat, že zde vzniklo krásné centrum. Já si i velice vážím, že to je pod hlavičkou Josefa Masopusta, který byl nejenom vynikajícím fotbalistou, ale také vynikajícím člověkem. Takže já musím poděkovat všem, kdo se na tom podílel a věřím, že to bude sloužit maximálnímu množství bílinských občanů ale i ostatních z okolí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Kámen ze srdce spadl i druhé místostarostce Zuzaně Bařtipánové, která chátrání vily dlouhá léta sledovala. „Bála jsem se toho, že to nepřijde ta chvíle a že to dřív spadne, než se s tím podaří někomu něco udělat. Takže říkám, je to milé překvapení pro všechny. I ten účel, ke kterému bude ta budova sloužit je naprosto úžasný a v Bílině nevídaný,“ pochválila záměr, kterým je poskytnutí prostorů vily neziskovým spolkům, které nemají kde vykonávat svou činnost.

„Ne všichni mají své zázemí pro setkávání, besedy, přednášky. Budou nastavena určitá pravidla, na základě kterých budou mít organizované skupiny možnost zázemí vily vyžít,“ upřesnil záměr s využitím vily Jiří Hora, předseda Klubu přátel Josefa Masopusta.

Město Bílina tak má díky Klubu přátel Josefa Masopusta krásné víceúčelové komunitní centrum. To už je k dispozici místním neziskovým organizacím. Útočiště zde už nalezl Historický spolek města Bíliny, který měl na svědomí slavnostní výstřel z děla. Železniční modeláři předvedli hejtmanovi Bubeníčkovi, jak vypadají jednotlivé fáze stavby krajiny s železnicí. Útočiště v centru nalezne i teplický Klokánek, který má v plánu si ve vile zřídit kancelář. „Dále bychom rádi tento objekt, tyto prostory využívali i k tomu aby naše děti z Klokánku, kteří mají trvalé bydliště v Bílině, se zde stýkali se svými biologickými rodiči,“ doplnila záměr jeho vedoucí Daniela Brníková.

Kromě jmenovaných spolků prostory vily využívají i místní sportovní kluby.

Vila díky své minulosti, kdy byla Domem pionýrů a mládeže utkvěla v paměti snad všech bílinských obyvatel, kteří ji navštěvovali, nebo do ní doprovázeli své ratolesti. Výjimkou není ani hejtman Oldřich Bubeníček či druhá místostarostka Bíliny Zuzana Bařtipánová.

„Kdysi, ještě když tady byl pionýrský dům, tak sem starší syn sem chodil nejdříve na nějaký kroužek a pak hrál léta hokej. Takže než tady byl nový Dům dětí a mládeže, tak tady bylo centrum toho žákovského hokeje,“ připomněl Oldřich Bubeníček své vzpomínky na dominantní stavbu.

„Co mi utkvělo v hlavě v paměti, jsou opravdu ty schody a to až do druhého patra. To si opravdu pamatuji, že jsem po nich jako to dítě běhávala,“ zavzpomínala i Zuzana Bařtipánová.

Klubu přátel Josefa Masopusta se na rekonstrukci vily podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 15 milionů korun. V dalších měsících se chce klubu zaměřit na zvelebení rozlehlé zahrady svažující se až k řece Bílině.

IMG_2107 IMG_0475 IMG_0455 IMG_0381 IMG_0342 IMG_0323