Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Nouzový stav opět vyhlášen!

corona_stop

Vláda ČR na svém jednání 30.9. svým usnesením opět vyhlásila nouzový stav a to od 5.10.2020.

Text usnesení:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.