Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Sportovní hry dvou Euroregionů již po páté!

fkb_sport_hry_euroreg

Fotbalový klub Bílina, jeden z partnerských spolků projektu VKC, byl v září spolupořadatelem již 5. ročníku tradičního projektu Sportovní hry dvou Euroregionů. Jedná se o sportovní soutěže dětí z české i německé strany hranice. Mladé sportovkyně a mladí sportovci z Euroregionů Krušnohoří/Erzbebirge a Labe/Elbe se sjeli do Bíliny, kde své síly poměřily v atletice, fotbalu a volejbalu. Hry se do Bíliny vrátily opět po čtyřech letech, když každý z Euroregionů měl jednou právo Hry uspořádat. Bílinští pořadatelé se svého pořadatelství zhostili se ctí a všichni účastníci si odvezli kromě cen i zážitky.