Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Setkání rodáků s vedením města Bílina

IMG_4071

V říjnu jsme v našem VKC opět měli tu čest, že jsme mohli přivítat vzácné hosty. Byly jimi dámy, které v současné době působí  ve vedení města Bílina – starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová a místostarostka Ing. Marcela Dvořáková. Spolu s bílinskými rodáky německé národnosti, kteří byli odsunuti po II. světové válce navštívily rekounstruovaný objekt vily. V průběhu přátelské debaty si všichni vážení hosté prohlédli prostory vily. Po prohlídceš následovalo neformální setkání v prodtorách hlavního sálu, během něhož měli všichno možnost shlédnout fotgrafie před a po rekonstrukci. Více než hodinu trvající setkání v přátelské atmosféře bylo pro vše chšechny zúčastněné velice příjemné.