Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Jednání sportovní komise Euroregionu

Obrázek JPEG

Fotbalový klub Bílina, jeden z partnerských subjektů VKC, je aktivní nejen na poli sportovním, ale i v dalších oblastech. Podílí se například na přeshraničních projektech v rámci Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří. V rámci projektu Sportovní hry dvou Euroregionů byl dokonce hlavním partnerem projektu v roce 2016. I proto v září mohlo VKC hostit jednání české části sportovní komise Euroregionů Erzgebirge/Krušnohoří a Elbe/Labe. Za účasti jednatelů obou Euroregionů Františka Bíny a Vladimíra Lipského jednání vedl předseda sportovní komise, starosta Postoloprt Zdeněk Pištora. Jednalo se zejména o přípravě druhého ročníku Sportovních her Euroregionů, které se budou konat tentokrát na německé straně hranice, v Drážďanech. Účastníci byli také seznámeni s projekty, které byly k hodnocení zaslány v průběhu letních měsíců.